Category / נתן אלתרמן

    Loading posts...
  • שאול ביבר על נתן אלתרמן

    שאול ביבר, 1922-2013, הוא פזמונאי, מחזאי, במאי ומפיק ישראלי. מלוחמי ומפקדי הש"י והפלמ"ח ולאחר מכן מאושיות התרבות והבידור בישראל.