עמיה ליבליך על לאה גולדברג

פרופ' עמיה ליבליך היתה הראשונה לפרסם ביוגרפיה של לאה גולדברג. הביוגרפיה, שפורסמה בשנות ה-90, "אל לאה" היה שמה, היתה ביוגרפיה ייחודית שבה תיארה ליבליך את הביוגרפיה של גולדברג ובעת ובעונה אחת התהליך שהיא עברה בכתיבת הביוגרפיה. בראיון היא משוחחת על התובנות שלה מהמחקר, שיצא בהוצאה מחודשת בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ומהתהליך שעברה אל מול לאה גולדברג.