יוסף שטרית על ר' דוד בוזגלו

יוסף שיטרית, יליד קזבלנקה, הוא פרופסור אמריטוס בחוגים לשפה וספרות צרפתית וללשון עברית באוניברסיטת חיפה וראש המרכז "לחקר התרבות היהודית בספרד ובארצות האסלאם". פרסם מחקרים חלוציים בחקר הדיאלקטים של ערבית יהודית בקהילות צפון אפריקה והמרכיב העברי שבהם, ובתחום השירה העברית והערבית-יהודית של יהודי צפון אפריקה. בראיון, המובא ב-4 חלקים, הוא סוקר את מפעלו התרבותי.