זלי גורביץ' על ביאליק

זלי גורביץ' הוא פרופ' לאנתרופולוגיה ומשורר. עמד בעבר בראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. עיקר עיסוקו הוא באנתרופולוגיה של שיחה ומקום. גורביץ' עוסק בכתיבת שירה ובכתיבת מסות על שפה וכתיבה. כתב על שירתם של משוררים ישראליים, כמו דוד אבידן, חיים נחמן ביאליק ועוד. גורביץ' פרסם 13 ספרי שירה. הראיון, המובא ב-4 חלקים, עוסק בחיי ביאליק וביצירתו.