אידה צורית על אבות ישורון

אידה צורית נולדה בתל אביב, למדה מחול אצל מרתה גרהם, שיחקה בתיאטרון הבימה ולאחר מכן עזבה את המשחק לטובת כתיבת מסות ופרוזה. משנת 1952 צורית החלה לפרסם מאמרי ביקורת על ספרות ואמנות. צורית היא אשתו של הסופר אהרן מגד ואמם של הסופר אייל מגד וההיסטוריון עמוס מגד. היא כתבה את המונוגרפיות על המשוררים נתן אלתרמן ואמיר גלבע, ואת הביוגרפיה של אבות ישורון וספר רומן על אשת בנימין זאב הרצל. בראיון היא מספרת על אבות ישורון שאותו הכירה.